Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn FSC hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý, đào tạo. FSC được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển trong lĩnh vực thực phẩm, vận chuyển bảo quản thực phẩm, sản xuất thực phẩm sơ chế, vật liệu đóng gói… và lĩnh các lĩnh vực khác.

Với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đời sống con người ngày càng nâng cao, việc yêu cầu về sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng có vai trò rất quan trọng. Vì vậy đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, FSC cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn Quốc tế hóa; hệ thống hóa quản lý có tính phòng ngừa, thông qua nhận biết các rủi ro, nguy hiểm, giúp bộ máy hoạt động doanh nghiệp kiểm soát kịp thời, đảm bảo các sản phẩm hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đến tay người tiêu dùng, giúp nâng cao thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình.

Với phương châm “Tận tình – Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Tinh gọn”. Đội ngũ FSC sẽ thực hiện dịch vụ tận tâm để đưa doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn toàn cầu hóa, làm tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trên thị trường hiện nay.