Dịch vụ bảo trì hệ thống

Dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống chất lượng

 

Nhằm đảm bảo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện xuyên suốt và chỉnh sửa kịp thời theo nhu cầu và thay đổi của doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận hành, cùng đồng hành xuyên suốt với doanh nghiệp quản lý hệ thống; chỉnh sửa, cải tiến kịp thời nhằm tăng hiệu quả. …

Bên cạnh đó việc bảo trì duy trì cơ sở hạ tầng là rất cần thiết để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống: đánh giá về vật tư; nguyên liệu; thiết bị; dụng cụ; tài liệu; quy trình; tuân thủ con người; đo lường kế hoạch và hành động…

 

 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger