Giới thiệu chương trình đào tạo (Nhấn vào biết thêm chi tiết)

                                            Dịch vụ đào tạo

 

FSC cung cấp các khoá đào tạo với hình thức trực tuyến và online. 

 

Các khoá đào tạo: 

 • Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 

 

 • Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 

 

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

 • Tiêu chuẩn FSSC 22000

 

 • Tiêu chuẩn BRCGS 

 

 • Tiêu chuẩn IFS 

 

 • Triển khai văn hoá chất lượng và an toàn thực phẩm 

 

 • Kiểm soát chất gây dị ứng trong nhà máy thực phẩm

 

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm 

 

 • Kỹ năng đánh giá nội bộ cho hệ thống quản lý 

 

 • Các kỹ năng quản lý hệ thống cho QA/QC 

 

 • Kỹ năng biên soạn tài liệu theo mô hình PDCA

 

 • Kỹ năng xử lý vấn đề theo mô hình quản lý ISO 

 

Thông tin liên hệ: 0908 905 877

 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger