Các bước thực hiện chương trình tư vấn (nhấn vào biết thêm chi tiết)

                                                       Các bước thực hiện dịch vụ tư vấn 

 

Bước 01: Thực hiện khảo sát thực trạng nhà xưởng, nhân sự, và tài liệu, hồ sơ của khách hàng (01 ngày).

 

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện dự án, có sự đồng thuận của khách hàng (01 ngày).

 

Bước 3: Thực hiện và giám sát thực hiện (thời gian từ 02 đến 04 tháng tuỳ theo mức độ phức tạp của dự án)

 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện dự án (02 ngày) 

 

Bước 5: Bàn giao và kết thúc dự án (khi khách hàng đạt chứng nhận theo thoả thuận ban đầu)

 

Thông tin liên hệ: 0908 905 877

 

 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger