Giới thiệu chương trình đào tạo

                               Dịch vụ đào tạo 

FSC cung cấp các khoá đào tạo với hình thức trực tiếp và online. 

 

Các khoá đào tạo: 

  • Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 

 

  • Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 

 

  • Tiêu chuẩn FSSC 22000

 

  • Tiêu chuẩn BRCGS 

 

  • Tiêu chuẩn IFS 

 

  • Kỹ năng đánh giá nội bộ cho hệ thống quản lý 

 

  • Các kỹ năng quản lý sản xuất cho QA/QC 

 

 

 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger