Quy trình đào tạo

                             Quy trình đào tạo 

Bước 01: Khảo sát nhu cầu đào tạo từ khách hàng. 

 

Bước 02: Lập nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu khách hàng. 

 

Bước 03: Lập kế hoạch đào tạo (thời gian, địa điểm, hình thức đào tạo).

 

Bước 04: Thực hiện đào tạo theo kế hoạch (giảng viên nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm)

 

Bước 05: Kiểm tra kiến thức (bài thi).

 

Bước 06: Cấp tín chỉ cho học viên tham gia. 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger